ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 ก.ค. 63 ถึง 10 เม.ย. 64 ปฏิทินกิจกรรม

                                        

                                       ปฏิทินการปฏิบัติงาน  ประจำปีการศึกษา  2563

 

1

กรกฎาคม

2563

เปิดเรียนภาคเรียนที่  1 /2563 (วันพุธ)

 

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  (วันพุธ)

 

5

กรกฎาคม

2563

วันอาสาฬหบูชา (วันอาทิตย์)

 

6

กรกฎาคม

2563

หยุดเรียนวันเข้าพรรษา (วันจันทร์)

 

7

กรกฎาคม

2563

หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา (วันอังคาร)

 

10

กรกฎาคม

2563

กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม-จริยธรรม (ช่วงชั้นที่ 1) (วันศุกร์)

 

12

กรกฎาคม

2563

ประชุมผู้ปกครอง (วันอาทิตย์)

 

16

กรกฎาคม

2563

วันไหว้ครู  (วันพฤหัสบดี)

 

17

กรกฎาคม

2563

กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม-จริยธรรม (อนุบาล) (วันศุกร์)

 

24

กรกฎาคม

2563

กิจกรรมวันสุนทรภู่  (วันศุกร์)

 

28

กรกฎาคม

2563

หยุดเรียน วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 (วันอังคาร)

 

29

กรกฎาคม

2563

วันภาษาไทย (วันพุธ)

 

30

กรกฎาคม

2563

ประชุมพนักงานครู บุคลากรและนักการภารโรง

 

 

11

สิงหาคม

2563

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  (วันอังคาร)

 

12

สิงหาคม

2563

หยุดเรียนวันแม่แห่งชาติ (วันพุธ)

 

18

สิงหาคม

2563

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  (วันอังคาร)

 

20-21

สิงหาคม

2563

กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม-จริยธรรม (ช่วงชั้นที่ 2)

31

สิงหาคม

2563

ประชุมพนักงานครู บุคลากรและนักการภารโรง (วันจันทร์)

 

 

1-20

กันยายน

2563

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์