รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียน เทศบาล ๑ วัดแหลมใต้ (สุตสุนทร)
86 ถนนสรรค์ประศาสน์   ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
เบอร์โทรศัพท์ 0-3851-1170
Email : tassaban1.school@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :